Borging van privacy.

De privacy van jouw medewerkers heeft topprioriteit. Lees hier hoe wij hun privacy borgen.

Tijdens een Vital Scan wordt zeer persoonlijke informatie gedeeld. Deze informatie is alleen inzichtelijk voor de medewerker en betrokken vitaliteitsprofessional. Als werkgever krijg je dus geen inzicht in de persoonlijke resultaten van je medewerkers. Indien gewenst is het mogelijk om bij deelname van minimaal 15 medewerkers een anonieme groepsrapportage te ontvangen.

Sinds begin 2018 is Adaptics ISO 27001 gecertificeerd. Dit is de internationale bekende norm voor informatiebeveiliging. Met de ISO 27001 certificering tonen we aan dat in onze organisatie de beveiliging van alle informatie voldoende is geborgd (beschreven, geïmplementeerd & gecontroleerd). We voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging van gegevens (o.a. de AVG).

iso 27001 certificaat